Borçtan Kurtulmak İçin…

  Borçtan kurtulmak için, (Allahümme ekfini bihelâlike an haramike ve agnini bi fadlike ammen sivâke) duasını okumalı.

Reklamlar

Günahların Affı İçin…

  Biri, 2-3 defa (Vay günahlarım) deyince, Resulullah efendimiz,(Allahümme mağfiretüke evseu min zünubi ve rahmetüke erca indi min ameli diye dua et) buyurup, o kişiye üç defa tekrarlattıktan sonra (Allah seni affetti) buyurdu. (Hakim)

 Yukarıdaki duanın tercümesi şöyle:
(Allah’ım, benim günahlarıma göre senin rahmetin çok fazladır. Ben amelime güvenmiyor, senin rahmetini ümit ediyorum.)

Duanın Kabulü İçin…

 Abdülehad Serhendi hazretleri buyuruyor ki:
(70 kere, “Yâ Allah, Yâ Rahman, Yâ Rahîm, Yâ Kaviyyü, Yâ Kadîr”okuyup da dua eden, ne isterse istesin, Cenâb-ı Hak duasını kabul eder ve ne muradı varsa verir.)

Sıkıntı,Derd,Bela İçin Okunacak Dualar

  Kalbinizde üzüntü ve kuruntu olunca tevbe ve istiğfar okuyunuz.
 
  Korkulu zamanlarda “Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil’aliyyil’azîm” okuyunuz.
 
  Derdlerden kurtulmak ve murada kavuşmak için beşyüz kerre “Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâh” ile evvelinde ve ahırinde yüzer defa salevatı şerif okuyup dua etmelidir.
 
  Hadis- Şerif: ” Birinize derd ve bela gelince, Yunus Peygamberin duasını okusun! Allahu teâlâ onu muhakkak kurtarır. Dua şudur: Lâ ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü minez-zâlimîn.”
 
  Hadis- Şerif: “Sabah kalkınca, üç kerre Bismillâhllezî lâ-yedurru ma’asmihî şey’ün fil-erdı vela fissemâi ve hüves-semî’ul’alîm okuyana akşama kadar, hiç derd, bela gelmez.”